Tąpnięcia w Knurowie
Rejestrator wstrząsów w Knurowie


Strona odświeża się automatycznie co 2 minuty

Ostatnie 400 pomiarów
20 dni temu

pomiar 132


2022-09-13 23:24:11
20 dni temu

pomiar 1197


2022-09-13 15:23:49
30 dni temu

pomiar 311


2022-09-03 08:22:57


Ostatni odczyt: 2022-10-03 01:15:43 wartość: 82
Ostatnia kalibracja: 2022-10-02 21:20:48
Ostatnie uruchomienie: 2022-09-25 13:20:35
Urządzenie do pomiaru wstrząsów sejsmicznych (tąpnięć) znajduje się w rejonie starego Knurowa (województwo śląskie). Składa się z masy bezwładnej zawieszonej do sufitu i tyczki, na końcu której, zainstalowano akcelerometr (przyrząd do pomiaru przyspieszeń). Wyniki podawane są w mg (g - przyśpieszenie ziemskie). Stacja sejsmograficzna aktualizuje bazę danych do 45 sekund. Kalibracja układu następuje co 4 godziny. W aktualnej konfiguracji stacja wykrywa wstrząsy o średniej i dużej sile. Słabo wyczuwalne drgania są poza granicą czułości urządzenia. Planowane jest zamontowanie czujnika o dużo wyższej czułości i niższych szumach. Należy mieć na uwadze, że jest to urządzenie amatorskie, jednakże zarejestrowane wstrząsy dają obraz skali problemu w rejonie miasta Knurów.Komentowanie jest dostępne na stronie macierzystej: www.tomberry.org - tam też aktualna pogoda i prognoza dla Gliwic i okolic